https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Bestyrelsesmøde Alsobate

Tirsdag d. 10.11.2015 kl. 19.30 hos Anette & Eddie

Referat:

1. Konstituering

a. Kassererposten er ikke overdraget endnu. Eddie arbejder på sagen. Vil evt. sende de underskrevne papirer som scannet fil til banken.

b. Anita overtager opgaven med at holde styr på de henvendelser, vi får fra folk, der gerne vil optages i koret. Eddie bytter rundt på mailadresserne på hjemmesiden.

2. Bemandingssituationen i koret

a. Bas/tenor: Asger optaget som ny tenor. Ikke en ny bas lige nu.

b. Sopran: Søge en ny 2. sopran i januar. Det skal på hjemmesiden og FB (annoncere). Torstein skriver til dem, der har mailet til os. Eddie klarer det, som skal på hjemmesiden og FB.

c. Nikolaj er begyndt at øve lidt på beatboxing. Torstein lytter på det og overvejer, hvor og hvordan det skal bruges.

3. Evaluering af koncert i Vejstrup Kirke

a. Betaling skal ifølge kontrakten falde senest 7 dage efter koncert. Anette H/Eddie holder øje med, om den falder, som den skal.

b. Kørepenge: Vi får 1000 kr. – hvor mange biler var der? Anette skriver mail til koret og finder ud af, hvem der skal have penge.

c. Dresscode: Vi var rigtig flotte. Tænk stadig i ensfarvet. Samme dresscode til jul.

d. Anette får nogle billeder fra Lise Ross. Dem kan vi måske bruge til PR….

4. Evaluering af Sing a day away med Jens Johansen

– En rigtig god dag! Vi nåede meget – og det var virkelig godt for de fem numre, vi havde på værksted den dag. Stor ros til JJ. Vigtigt, at vi i den kommende tid får arbejdet videre med de inputs, vi fik i de forskellige numre.

5. Julekoncerter/-gudstjenester

a. 6/12 i Fjeldsted Kirke. Mødetidspunkt kl. 14.00. Koncert kl. 16.00. Torstein har skrevet til præsterne i begge kirker vedr. repertoire. Se nedenfor. Eddie lægger på hjemmesiden. Anita på FB.

b. 10/12 i Fredens kirke. Mødetidspunkt ca. kl. 18.00. Koncert kl. 19.30. Facebooksiden – Anita lægger det op der. Eddie lægger det på hjemmesiden.

c. Status på Doodle om deltagelse: Vi kan stille holdVi er lidt tyndt besat på 2. sopran i Fjeldsted Kirke. Anita synger 2. sopran i englekor i Halleluja, Anette 2. sopran i vers i Go Don’t Stop, vi efterlyser en, som vil synge 2. sopran i White Nights.

d. Anette sender mail ud om det praktiske vedr. de to julegudstjenester.

6. Julerepertoire

a. Til de to gudstjenester i år: To julenumre: Have Yourself a Merry Little Christmas + Candlesong. Derudover: Halleluja, Viva, Go Don’t Stop, White Nights. Mere julerepertoire i fremtiden? Dette tages op i det kommende repertoireudvalg lige inden sommerferien.

7. Koncerten i Simon Peters Kirke d. 17/4-2016 – Opfølgning på Doodle og kontakt til organist

a. Møde 12.30 – koncert 14.30.

b. Anette sender plakater. Eddie har lagt det på hjemmesiden.

8. Kommende koncerter – hvor og hvornår skal vi prøve at få koncerter efter d. 17/4?

– En koncert på Ringe Efterskole, som måske kan ligge torsdag d. 17. marts. 5000 kr. er nævnt som pris for dem. Torstein undersøger, om det er muligt, at få koncerten flyttet til sidst i april (efter Sys Bjerre)

– Vi kan evt. tage en koncert mere ind i maj eller juni. Vi snakker om det, hvis nogen spørger efter os, men vi opsøger ikke selv flere koncerter lige pt.

– Sys Bjerre ligger d. 9/4, hvis det ender med at blive til noget. Vi talte i øvrigt om, om vores koncerthonorar skal hæves til 6000 kr.

– John Høyby-stævnet ligger, hvis det bliver til noget, muligvis i juni…. Men det kan også være på et andet tidspunkt – og måske skal vi slet ikke med. Flere ubekendte end bekendte i denne sammenhæng.

– Vi skal i gang med at være opsøgende mht. koncerter i efteråret 2016 og foråret 2017.

– Eddie kontakter Vor Frelser kirke i Odense.

– Anette kontakter Middelfart kirke (Astrid Rahbek??)

– Anita undersøger, om vi kan give koncert på Brandts…også selv om det måske kræver, at vi giver gratis koncert. Vi vil gerne ses i kulturlivet.

– Bakkegården i Højby…Ferritslev Fritidshus…Industrien i Årup… Johannes Larsen museet…Anita tager sig af det.

– Eddie skriver til Tommerup Efterskole.

9. Ansøgning om midler til “Sing a Day Away” ved KOR72

a. Anita har søgt inden ansøgningsfristen 1/10. Vi fik nej.

b. Er der andet, vi kan søge? Vi kan søge penge til samarbejde med prof. musiker ved DAM.

10. Survey – kort gennemgang af resultat. Hvad skal vi arbejde videre med?

– Venter til næste møde.

11. Weekendtur til foråret – Hvornår? Hvor?

– Vi overvejer en øvedag enten lørdag d. 2. eller søndag d. 3. april. Anette laver Doodle.

12. Alsobate på Facebook, jf. mail fra Anne Rud d. 6/11

– Vi har både en gruppe og en side.

– Anette lægger billede op fra Vejstrup – som overstået koncert.

– Anita lægger op om de to kommende julegudstjenester.

– Anette lægger op om Simon Peters Kirke i april.

– Eddie lægger 2. sopranopslaget op.

13. PR – hvad kan vi gøre bedre?

a. Lydfiler på hjemmesiden – Eddie er i gang.

b. Nyt billede skal tages d. 2. eller 3. april, når vi forhåbentlig er samlet. Hvem kender en (amatør)fotograf? Torstein har et bud på en fotograf. Andre? Vi har penge til det, hvis det er nødvendigt… Det skal ikke være et koncertbillede, men et portrætbillede – gerne taget udendørs. Vi overvejer locations til næste møde… Evt. kan vi lægge location og øvested i nærheden af hinanden.

14. Næste bestyrelsesmøde – hvor og hvornår?

– Sys Bjerre og John Høyby må vi klare på mail.

– Næste møde onsdag d. 27. januar hos Anita (Thomas Overskovs Vej 24) kl. 19.30.

15. Eventuelt

Husk: Vedtægtsændringer + årshjul skal tages op inden næste generalforsamling