https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901
Dagsorden
 1. Udmeldelse af SYNG, indmeldelse i Kor72
 2. Opdatering af info på 17:48s hjemmeside
 3. Kommende arrangementer
  1. Odense Vokalfestival
  2. Musikbiblioteket
  3. Tårnsangerdagen
 4. Opfølgning på arbejdet i diverse udvalg
  1. Koncertudvalg
  2. Repertoire
  3. Fonds-ansøgninger
  4. Outfit
 5. Flytning af hjemmeside til et CMS
  1. Status
 6. Grønspættebog for bestyrelsen
  1. Vision for både bestyrelse og Alsobate
  2. Årshjul
 7. Tenorer
 8. Forslag fra Eddie: Indkøb af arrangement ”King of anything”
 9. Forslag fra Eddie: Band-backing – Hvem vil vi gerne backe?
 10. Forslag fra Anne R: Tekstanalysegruppe
 11. Næste møde
 
Ad 1
Anette har sørget for dette. Det koster kr. 55 pro persona at være medlem af Kor72. Der er rabat for studerende, men dem har vi jo ikke så mange af længere 🙂
Ad 2
Ikke nødvendigt, da der derfra blot linkes til vores fine hjemmeside.
Ad 3
Odense Vokalfestival: Doodle antyder, at vi har et kor 🙂
Musikbiblioteket: Det bliver den 10. maj, hvis der er nok, der kan. Fie laver en Doodle, så vi lige kan få tjekket op på hvor mange, der kan.
Tårnsangerdagen: Vi er via en af Anne Ruds tidligere kolleger blevet opfordret til at deltage i den såkaldte Tårnsangerdag d. 2/6. Se http://kunstnere.langelandkommune.dk/Kunsttaarnruten. Bestyrelsen synes, det lyder som et spændende projekt. Anne laver endnu en Doodle mht. deltagelse.
Ad 4
Koncertudvalg: Vi har endnu ikke koncerter i efteråret. Bestyrelsen opfordrer på det allerkraftigste til, at udvalget begynder at holde møder, og forventer et udspil senest d. 15. april. Torstein laver et par mp3-filer, som man kan vedhæfte som reklame eller lave links til. Vi har også en PR-folder, som opdateres mht. pris (rettes til kr. 4000) og vedhæftes mails når man skriver rundt til mulige kunder. Vi beder Anne R. om opdatering.
Repertoire: Torstein har besluttet sig for et repertoire til Vesterdal, som blev fremlagt torsdag før vinterferien. Mail om det rundsendes til alle.
Fonds-ansøgninger: Intet nyt. Fie og Rune medtager en case til fund raiser-kursus i marts.
Outfit: Intet nyt. Bestyrelsen rundsender opsummering inden torsdag d. 1/3.
Ad 5
Anne og Rune har kigget på WordPress, og det opfylder vores behov. Ny hjemmeside er under udvikling, og frigøres meget snart. Følg med i udviklingen her: http:://enggaard-lausen.dk/wordpress.
Ad 6
Visioner: Der foreligger brainstorm. Anette og Rune sætter sig sammen d. 27/2 kl. 19:30 hos Rune.
Årshjulet er meget tæt på at være udgivbart.
Ad 7
Vi var lige ved at få to nye, men det løb desværre ud i sandet. Vi prøver at lave noget aktiv reklame lige inden koncerten på Musikbiblioteket, så man kan høre os inden man søger ind. Anette laver oplæg.
Ad 8
Det er indkøbt, og Torstein kigger det igennem for at vurdere kvaliteteten.
Ad 9
Vi synes, det kunne være spændende at prøve, og opfordrer Eddie til at prøve at lave en form for brev til fx TV•2, Tina Dickow og Saybia og hvem man ellers kunne finde på. Fie taler med en bekendt, der er koncertarrangør, mht. tips, tricks og realisme.
Ad 10
Anne R. har – inspireret af udbyttet af SADA med Line Groth – foreslået, at vi laver en gruppe, der prøver at lave lidt tekstanalyse på vores numre, så vi kan få noget udtryk i vores opførelser. Vi synes, det er en fremragende ide. Fie og Anette H. melder sig frivilligt, og inviterer Anne R. med. Andre interesserede kan melde sig til senest 1/3 2012.
Ad 11
Næste møde afholdes d. 30/4 kl. 19:30 hos Torstein.