https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901
Dagsorden
 1. Årshjulet
  1. Færdiggørelse
   1. Tilføje Spil-dansk-dag
  2. Publicering?
 2. Medlemssituationen
  1. Flere tenorer!
  2. Flere basser?
  3. Flere alter, nu hvor Fie og Ane snart går på barsel?
  4. Skal bestyrelsen koordinere en hvervekampagne?
 3. Kommende arrangementer
  1. Odense Vokalfestival
   1. Status – bliver det til noget?
  2. Musikbiblioteket
   1. Plakat
  3. Privat arrangement
   1. Doodle
  4. Niels Nørgaard-dag
   1. Form
   2. Dato
  5. Kulturnatten
  6. Skolernes Sommerfest
 4. Sæsonafslutning
  1. Hvornår?
  2. Hvordan?
 5. Opfølgning på arbejdet i diverse udvalg
  1. Koncertudvalg
  2. Repertoire
  3. Fonds-ansøgninger
  4. Outfit
   1. Evaluering efter sidste koncert
 6. Flytning af hjemmeside til et CMS
  1. Status
 7. Vision for både bestyrelse og Alsobate
 8. Forslag fra Rune: Logokonkurrence
 9. Tjek op på medlemmers fremmøde
 10. Næste møde
Ad 1
Første version blev udleveret til gennemlæsning og blev godkendt. Godt arbejde, Fie og Torstein! Rundsendes til koret som mail i første omgang og lægges på den lukkede så snart den nye hjemmeside er lanceret.
 
 
Ad 2
Flere tenorer – ja tak!
Flere alter? Måske. Rune kontakter Mads og Mai mht. næste sæson. Hvis de ikke kommer tilbage, søger vi efter en, der både kan synge førstealt og andensopran.
Flere basser? Ja tak – i hvert fald én mere.
Hvordan: Dagsedlen på Uni. Sociale medier – Facebook, Twitter. Ved lancering af nye hjemmeside kan den være “undskyldningen” for at lægge beskeden ud. Anette laver tekst til Dagsedlen og Marcus sørger for publicering.
Vi prøver at få nogen i koret til at lave en hverveplakat.
 
 
Ad 3
Vokalfestival: Den bliver med stor sandsynlighed til noget! Vi modtager tilmeldingsblanket snart.
Musikbiblioteket: Der laves en reklameplakat for koncerten.
Privat arrangement: Der er lavet en Doodle – svar på den hurtigst muligt!
Kulturnatten: 31/8 2012. Hvis vi skal optræde dér, skal efterårssæsonen starte senest 23/8. Marcus laver en Doodle for at undersøge om folk kan starte så tidligt.
Niels Nørgaard: Mulige datoer: 29/9, 30/9, 20/10 eller 21/10. Marcus laver Doodle på datoerne. Det bliver en lang dag, hvor han er sammen med koret i otte(!) timer. Derudover har han og Torstein 2×1 times konferens. Fokus bliver på vokal percussion og klang.
Skolernes Sommerfest: 24/5. Vi giver et nummer eller tre.
 
 
Ad 4
Torstein undersøger hvor mange timer, der er tilbage. Vi håber, det kan lade sig gøre at øve helt op til Vokalfestivalen, evt. ved at flytte timer til efteråret eller tage af korkassen.
Sommerfest: Det skal vi da have! Vi foreslår lørdag d. 9/6. Marcus laver (endnu) en Doodle
 
 
Ad 5
Koncertudvalg: Intet nyt. Bestyrelsen foreslår, at vi nedsætter et nyt udvalg. Rune orienterer det eksisterende udvalg om beslutningen, og pointerer, at der er mulighed at genopstille. Herefter udsendes mail til koret.
Repertoireudvalget: Vi sender mail rundt om, at nyt udvalg skal startes op inden sommerferien. Første møde i juni. Der er sæføli mulighed for genvalg!
Fonds-ansøgninger: Vi skal have gang i nogle nye ansøgninger. Vi opfordrer de nyuddannede fundraisere til at starte op snarest, da der er mange fonde, som har ansøgningsfrist lige efter sommerferien. Et snarligt ansøgnings-punkt er at skaffe støtte til et samarbejde med koret mediUS. Fx kunne støtten gå til at vi tager en tour på Fyn. Vi skal også have søgt om udstyr.
Outfit: Vi hører udvalget om der er kommentarer efter sidste koncert.
 
 
Ad 6
Selve systemet er klart. Rune skal bare have fingeren ud og have det lagt på vores egen server.
 
 
Ad 7
Anette og Rune har formuleret et forslag. Bestyrelsen tager stilling, og vi diskuterer det på generalforsamlingen.
 
 
Ad 8
Rune foreslår, vi får lavet et logo. Vi udskriver en konkurrence, hvor man kan vinde et par flasker godt alkohol. Det behøver ikke være kormedlemmer, der laver det!
 
 
Ad 9
Der har ikke været noget, som bestyrelsen finder anledning til at påpege.
Ad 10
Ad hoc-møder i forbindelse med diverse engagementer. Vi finder dato for første møde efter sommerferien, når vi har helt styr på Kulturnatten etc.