https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Januar & februar

Søg penge: Der skal allerede før sommerferien sættes gang i arbejdet med at søge penge til koret

Hvem? Bestyrelsen sørger for at nedsætte nogle grupper, der arbejder med ansøgningerne

Marts

Søg penge: Der skal allerede før sommerferien sættes gang i arbejdet med at søge penge til koret

Hvem? Bestyrelsen sørger for at nedsætte nogle grupper, der arbejder med ansøgningerne

April

Søg penge: Der skal allerede før sommerferien sættes gang i arbejdet med at søge penge til koret

Hvem? Bestyrelsen sørger for at nedsætte nogle grupper, der arbejder med ansøgningerne

Maj

Opgave: Hvert halve år laver vi et tjek på Alsobates medlemmer. Er der nogen, der hænger i bremsen? Bliver væk uden afbud og så videre? Er der nogen vi skal snakke med (jf. vores vedtægter)

Hvem? Bestyrelsen tjekker op ved afbuds-m/k. Bestyrelsen (formanden) sørger for at handle, hvis der skal handles

Juni

Opgave: Timekontrakt med 17:48 skal laves

Hvem? Bestyrelsen sørger for, at der er styr på dette (kører pr. automatik via 17:48, men hold alligevel lige øje med det)

Note: Umiddelbart efter, at timekontrakt er lavet med 17:48 fastsætter bestyrelsen (kassereren) kontingent for det næste halve år. Der kan gives rabat til studerende, pensionister og andre, som bestyrelsen finder værdigt trængende

Opgave: Kor72-medlemskab skal fornyes / kontingent betales

Hvem? Bestyrelsen (kasserer / Kor72-kontaktperson) sørger for, at der er styr på dette

Opgave: Senest den 1. juni skal der planlægges repertoire for den kommende sæson

Hvem? Repertoireudvalget (dirigenten) sørger for dette

Opgave: På det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferie tager bestyrelsen stilling til om der er medlemmer af bestyrelsen, der ønsker at stiller op igen. Bestyrelsen bestræber sig på, at ½ af medlemmerne overlapper og tager en sæson mere i bestyrelsen.  Alle har mulighed for at stille op til bestyrelsen jf. korets vedtægter

Hvem? Bestyrelsen sørger for dette og giver besked til resten af koret i forbindelse med, at dagsorden bliver sendt ud

Opgave: Der skal nedsættes et udvalg, der arbejder med at arrangere korweekend i oktober / november

Hvem? Bestyrelsen sørger for at nedsætte et udvalg

Juli & august

Sommerferie

September og oktober

Opgave: Senest den 1. oktober skal der afholdes ordinær generalforsamling

Hvem? Formanden for bestyrelsen sørger for at indkalde rettidigt til generalforsamlingen og for at sende dagsorden ud

Opgave: Hvert år den sidste torsdag i oktober er det Spil Dansk dag. Måske er det noget for Alsobate?

Hvem? Bestyrelsen sørger for, at vi i god tid finder ud af om det er nogen vi på nogen måde skal deltage i og sørger for at få sat gang i arbejdet

Opgave: Hvert år i oktober / november bestræber vi os på at holde korweekend

Hvem? Bestyrelsen sørger for at få sat gang i arbejdet med at arrangere korweekend

November

Opgave: Hvert år i oktober / november bestræber vi os på at holde korweekend

Hvem? Bestyrelsen sørger for at få sat gang i arbejdet med at arrangere korweekend

Opgave: Hvert halve år laver vi et tjek på Alsobates medlemmer. Er der nogen, der hænger i bremsen? Bliver væk uden afbud og så videre? Er der nogen vi skal snakke med (jf. vores vedtægter)

Hvem? Bestyrelsen tjekker op ved afbuds-m/k. Bestyrelsen (formanden) sørger for at handle, hvis der skal handles

December

Opgave: Timekontrakt med 17:48 skal laves

Hvem? Bestyrelsen sørger for, at der er styr på dette (kører pr. automatik via 17:48, men hold alligevel lige øje med det)

Note: Umiddelbart efter, at timekontrakt er lavet med 17:48 fastsætter bestyrelsen (kassereren) kontingent for det næste halve år. Der kan gives rabat til studerende, pensionister og andre, som bestyrelsen finder værdigt trængende

Opgave: Kor72-medlemskab skal fornyes / kontingent betales

Hvem? Bestyrelsen (kasserer / Kor72-kontaktperson) sørger for, at der er styr på dette

Appendix

Økonomi / muligheder for at søge støtte (= penge)

Langt de fleste steder, hvor vi har mulighed for at søge penge, er der ansøgningsfrist i september / oktober – derfor er det en rigtig god ide at få sat gang i fundraising / ansøgningsarbejdet allerede før sommerferien.

DAM (Dansk Amatør Musik) har en ordning a la SYNGs Sing a Day Away, hvor vi kan søge penge til udvikling af koret – tjek deadlines

Kunstrådets Musikudvalg – ansøgningsfrist ??

Odense Kommunes Musikudvalg – ansøgningsfrist i september / oktober

Region Syddanmarks Kulturpulje – ansøgningsfrist i oktober

Albanifonden – ansøgningsfrist 15. oktober

Tuborgfonden – ansøgningsfrist løbende