https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

1. Konstituering

2. Snak om fonds-ansøgninger

3. Hvis vi har tid: Principper og “arbejdsmodel” for den nye bestyrelse. Runes forslag til principper i stikordsform: Arbejdsom, kommunikerende, opfølgende, positiv

4. Evt.

Ad 1:

Formand: Rune
Kasserer: Anette
Ad 2:
Region: Udskyder til næste ansøgningsfrist, da der lægges til større projekter, som vi skal have bedre tid til at planlægge.
Kommunens Musikudvalg: Skydes til næste frist, som er 15/2. Så snart repertoireudvalget har truffet endelig beslutning om repertoire, kommer projektforslag og tilhørende ansøgninger på dagsordenen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Albani: Vi fik nedfældet stikord og budget til ansøgning om nyt udstyr. Fie formulerer og sender senest mandag d. 3/10. Vi søger om kr. 33.700 til mixer, højttalere og solistmikrofoner.
Ad 3:
Nåede vi ikke.
Evt.:
Anette spurgte til tenoreftersøgning samt at få gang i PR-udvalget igen. Vi foreslår, at det undersøges, om vi kan få et opslag i diverse aviser, fx Stiften og Ugeavisen. Anette forestår den undersøgelse, og melder tilbage torsdag d. 6/10 2011. Vi sætter gang i endnu en gang tenoropslag på uddannelsessteder.
Næste møde:
Tirsdag d. 25/10 kl. 19:30 hos Rune