https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Bestyrelsesmøde 23.11.11

Dagsorden
 1. Opfølgning på arbejdet i diverse udvalg
  1. PR
  2. Repertoire
  3. Fonds-ansøgninger
  4. Outfit
 2. Kommende arrangementer
  1. Julefrokost 10/12. Festudvalg i hus. Lokale mangler.
  2. Lydmand 24/11 . Betaling.
  3. Skolernes juleaften 15/12
 3. Manglende dokumenter på den lukkede
 4. Flytning af hjemmeside til et CMS
 5. Grønspættebog for bestyrelsen
  1. Vision for både bestyrelse og Alsobate
  2. Opgaver
  3. Deadlines
  4. Ansvarsområder
  5. “Drejebog” for fondsansøgninger
  6. Standard-brevpapir
  7. Standardiseret mail-udseende
 6. Kasserer
  1. Bankskifte
  2. Prisstigning 1748.
 7. Tenorer…
  1. Tenoraften
  2. Hvervekoncerter
  3. Pressemeddelelser
 8. Forslag fra Eddie: Indkøb af arrangement ”King of anything”
 9. Forslag fra Janne: Venskabskor i Herning
 10. Forslag fra Eddie: Band-backing – Hvem vil vi gerne backe?
 11. Forslag fra Anne R: Tekstanalysegruppe
 12. Ny Sing a Day Away?
 13. Gennemgang af vedtægterne, som aftalt på generalforsamlingen
 14. Næste møde
Ad 1:
PR: Ane og Lars er så småt ved at komme i gang. Det er muligt, at der er mulighed for at optræde på Maries arbejdsplads. Det ville oven i købet være på en torsdag. Uge 7 er nævnt som mulighed. Vi siger ja tak, hvis det er muligt og tager en lidt lavere pris end vi plejer. Repertoiret bliver det som vi vil optræde på Vesterdal med.
Repertoire: Det hårdtarbejdende udvalg har lavet en bruttoliste, som blev rundsendt pr. mail d. 8/11.
Fondsansøgninger: Vi venter stadig spændt på Albani. BUF (Børn- og Ungeforvaltningens Fritidsudvalg) holder jævnligt kurser i fx fund raising. Vi har tilmeldt bestyrelsen til deres nyhedsbrev, så vi kan holde øje med hvad der kommer af tilbud.
Outfit: Udvalget er gået i gang, som det kan ses i mail fra Janne. Hvis du har en holdning til outfit, så skriv endelig til dem!
Ad 2:

Julefrokost: 10/12. Festudvalg i hus. Lokale mangler, men rygterne siger, at Lars vil lægge hus til. Fie følger op torsdag d. 24/11.
Lydmand: 24/11. Peter Sund vil have et par flasker god rødvin. Det får han, og vi lægger et gavekort til Odense City på kr. 300 oveni.
Skolernes juleaften: 15/12. Vi synger “Viva la vida”, “In the Red”, “It will take my whole life”

Ad 3:
Der er ikke sket yderligere på det punkt. Anette sender regnskab og budget til Mads, så det kan komme op på den lukkede. Rune beder ham om at lægge liste over udvalgsmedlemmer op. Fie kommer med forslag til skabelon for fondsansøgninger. Bestyrelsen sørger yderligere for, at referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder lægges derop.
Ad 4:
Der er ikke sket nogle tiltag i den retning endnu, men det gør der “lige om lidt”.
Ad 5:
Visioner: Rune og Anette har ikke fået færdiggjort disse opgaver.
Årshjul:Torstein og Fie har fået lavet et årshjul, som offentliggøres og lægges på den lukkede i uge 48.
De øvrige punkter er der ikke gjort noget ved endnu.
Ad 6:
Bankskifte: Anette har talt med banken. Det viser sig, at størstedelen af gebyret udgøres af en fast betaling for at have netbank, hvilket vi ikke kan acceptere, hvilket er sagt til banken. Vi afventer svar.
Prisstigning: Varslet af 17:48. Vi afventer præcis pris for næste halvår.
Ad 7:
Pressemeddelelser: Vi har været Skibhusavisen efter godt forarbejde af Fie. Anne R. har lavet opslag på Odense kommunes medarbejderportal. Den røg af d. 21/11. Vi beder Anne sætte den på igen. Indtil videre har det ikke kastet tenorer af sig. Eddie har endvidere sat Google-annoncer op, så vi dukker op i Google-søgninger, når der søges på fx “kor odense”.
Tenoraften: Vi venter indtil vi ved hvor mange tenorer vi er efter jul.
Hvervekoncerter: Der er måske mulighed for at optræde til Odenses julemarked, som foregår i de to første weekender i december. Torstein inddriver yderligere detaljer.
Ad 8:
Vi er positivt stemt, givet den gode pris. Vi prøver at synge lidt af et af de mulige købearrangementer en aften for at vurdere kvaliteten.
Ad 9:
Da Nikolaj ikke længere er i det kor, der var ide om, er Herning nok ude af billedet :-). Til gengæld har Torstein lidt kontakt om et kor i Ringe, som Line Groth også kender og anbefalede.
Resterende punkter:
Udskydes til næste bestyrelsesmøde
Ad 14:
Næste møde: 11/1 2012