https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Økonomi

Indestående per 4/2-2013: 4.189 kr.

Alle har betalt kontingent (bortset fra tre på barselsorlov og én på sygeorlov).

Vi har betalt:

  • Forårets gebyr til Skibhus 17:48 på 17.325 kr. (71 lektioner á 275 kr. Otte lektioner er overført fra efteråret, så reelt har vi kun betalt for 63 lektioner)
  • Det årlige gebyr til Kor72 (1284 kr.)
  • 448 kr. til transport til Niels Nørgaard
  • 2.000 kr. til fotografering

Vi mangler stadig 3.000 kr fra bryllupssangen d 10/11. Anette har forsøgt at maile, sms’e og ringe til bruden, men telefonen svares ikke. Nu sendes et brev til adressen. 
Men vi har altså stadig penge på kontoen (der skal heraf bruges ca. 1000 kr. til Jesper Findshøj, lidt håndører til vores nye kuffert og meget gerne et bidrag til OVF).

Forventede indtægter:

  • Vesterdal i april (3500 kr.)
  • Fredens Kirke i maj (5.000 kr).

Forespørgsel fra Anette T. om fritagelse fra kontingent indtil hun ved, hvornår hun er klar igen? 
Beslutning: Ja. Hvis Anette vender tilbage før halvdelen af sæsonen er gået regner vi med, hun betaler fuld pris. Derefter halv pris. Vi laver ikke ’rabatter’ ved få ugers sygdom.

Vedr. Bryllupsrestance: Hvis ikke vi får svar på Anettes brev, er næste skridt, at Torstein (Schwann ;-)) møder op på adressen. Med passende midler…(!)

Forslag fra Torstein: Solistmikrofon(er) indkøbes, når vi får penge igen sidst på sæsonen.

Takster for koncerter: Startpris er 5.000 inkl kørsel. Hvis stedet er fattig kan der forhandles en rabat.

Fundraisere

Vi har ansøgning ude hos Fionia Fond. Vi får svar 13.2. 
Vi søger Fionia Fond igen til maj, hvis vi får nej. Vi mangler evt socialt ansvarligt argument.

Fremtidige: Stine søger Odense Kommunes kulturpulje.

Der er flere kurser for fundraisere i foråret, hvis flere er interesserede. Fie tjekker dato for kurser. Vi opfordrer flere, der har lyst til at melde sig. Og til at sende ansøgninger til fonde.

Web

Rune lægger lydfiler på hjemmesiden.
Rune retter teksten på forsiden og lægger et par nye fotos på.

Oplæring af flere webfolk kommer i løbet af foråret,  når Rune er færdig med huset. Rune tager selv initiativ.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Repertoire

Vesterdal 03. april:
CIRKA: Chili, King, Somebody, Du er, Myggen, In the red, Viva, Halleluja, Så skimrende. Evt Jeg er i live?  Evt aktivering af publikum under Somebody.

Balkanstævne 6.april

Fredens kirke 29. Maj: Cirka samme repertoire som Vesterdal + en ny sang.  Evt Four chord song? Eller Balkan nummer?

Vokalfestival 8.juni: Vi er tilmeldt, og vi er sikret en workshop med Jens Johansen.

Torstein udsender øveplan snart.

Logo

Fie taler med Anne, Stine og Niels om to forslag, bestyrelsen gerne vil have de arbejder videre med. Efter næste runde håber vi at kunne vælge. Derefterhar vi flere muligheder for rentegning.

Deadline for at aflevere forslag t. bestyrelsen er 4.3.

Alle er naturligvis velkomne til at give indspark til Logo-gruppen.

Fotos

Vi er glade for de mange fotos fra Mette.
Der er frit spil for at lægge et yndlings eller to ud på Facebook mm, hvis nogen har lyst.
Anne R. og Rune skifter alle fotos ud på webben og lægger nye ind, når de får tid. Vi spørger Anne, om hun vil lave montager.
Rune har skiven med originaler.

Vision eller ej

Beslutning: Vi formulerer ikke en vision lige nu, fordi vi ikke fornemmer et behov.
Stemningen er god, engagementet er højt, vi bliver bedre og kommer ud og optræder. Vi vælger at ride videre på den bølge og overvejer at formulere en vision senere, hvis behovet opstår.

Solvognen i november?

Vi siger nej tak til tilbud om at komme og synge gratis på Solvognen.
Vi vil hellere satse på at sælge en julekoncert med verdsligt repertoire a la Langaa Kirke 2012.

Næste møde

Hos Rune (i nyrestaureret hus) den 11.3 kl 19.30 – nu uden  Louise, der abdicerer og overlader tronen til dens rette indehaver: Ann-Sophie Holm, der er tilbage i fuldt flor.