https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Tilstede: Torstein, Rune, Ann-Sophie og  Anette. Afbud: Markus.

Økonomi

Som tak for at koret synger til Nadjas konfirmation, bidrager Rune med den octaver-pedal, som står på vores indkøbs-ønskeliste. Således en udgift mindre. Bortset fra det, er status som i seneste referat (med forventet 11.000 kr i overskud). Vi indkøber derfor 2 solistmikrofoner + kabler dette forår.

Udvalg

Koncertudvalg: Eskil og Lars vil mødes med bestyrelsen vedr. strategi for den kommende sæson. De indbydes til næste møde. Dorthe kan måske skaffe en koncert i en kirke.

Funding: Der er ikke søgt fondsmidler for nyligt. Tuborg kan ikke søges i 2013. Udvalget forsøger at  få søgt andre steder.

Logo: Der er nu valgt et logo, som lægges på hjemmesiden og kan indgå i Alsobate-materiale. Logoet kan indtil videre ses som PDF.

Repertoire: Der skal holdes et møde i  juni mhp. den kommende sæson.

Kommende arrangementer:

a) Nadjas konfirmation fredag d. 26/4 (hemmeligt). Rune overvejer, om basserne skal forstærkes med mikrofoner.

b) Fredens Kirke onsdag d. 29/5. Ann-Sophie snakker med organisten om plakater.

c) Odense Vokalfestival (OVF) 8-9/6. Torstein følger op på deltagerlisten.

Instruktør udefra til efteråret?

Vi kunne forestille os at arbejde med det visuelle indtryk samtidig med sang. Torstein vil undersøge om Basix’ ”koreograf” (som også synger i Basix) er en mulighed. Anette vil undersøge, om kor72 har mulighed for at støtte dette økonomisk.

Sommerfest

Til næste koraften vil vi efterlyse et festudvalg. Vores sidste øve-aften i foråret bliver torsdag d. 6/6 (før OVF).

Evt.

a) 25 års jubilæum i Alsobate i 2014. Det skal fejres. Allerede nu nedsættes et jubilæumsudvalg. Der kan evt. arbejdes på en større koncert, evt. se på, om der er gamle numre, der er så gode, at vi har lyst til at præsentere dem. Evt. et medley? Odense Kommunes musikudvalg kunne tænkes at ville støtte et jubilæum. Vi kan evt. give 25% rabat på alt (entré, drikkevarer). Vi spørger i mail, hvem der er interesseret i at være i udvalg.

Næste møde

Mandag d 29/4 kl 19.30 hos Anette. På dagsordenen vil vi kun have koncertudvalgets strategi.