https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Referat fra bestyrelsesmøde med Koncertudvalget d. 29/4 2013

Tilstede: Torstein, Rune, Marcus, Lars, Eskil og Anette H.  Afbud: Ann-Sophie.

Eneste punkt på dagsordenen: Koncert-booking

På lang sigt: Vi har i bestyrelsen tidligere talt om at arbejde på at kunne deltage i Århus Vokalfestival, og Torstein fortalte om konceptet, hvor man skal udtages til at medvirke i en korkonkurrence. Hvis vi skal komme i betragtning, vil det kræve et forår eller efterår uden andre koncerter, så vi kan fokusere på opgaven. Horisonten vil være foråret 2015, og det er noget, som koret skal kunne bakke op om. Hvis vi ikke bliver udtaget, kan vi måske tage til Tivolis kor-dag i stedet for. Vi vil tage det op i koret senere.

På lidt kortere sigt: Alsobate har 25 års jubilæum i efteråret 2014. Allerede nu skal vi begynde at tænke på, hvordan vi vil fejre det. Er der et bestemt sted, vi gerne vil afholde koncert? Skal vi søge fondsmidler til det?

Lige nu: Den kommende sæson (efterår 2013 og forår 2014): Ønsket for den kommende sæson er, at der er booket to koncerter i efteråret og to koncerter i foråret. Herudover kan det være, der dukker noget spændende op (måske et bryllup eller lign).

Koncertudvalget ønsker at inddrage korets medlemmer noget mere i at skaffe koncerter. Hvis nogen kender nogen, har det vist sig at være noget lettere at få en koncert. Der er allerede enkelte medlemmer, som har luftet muligheden for en kontakt, og udvalget vil henvende sig til dem.

Vi brainstormede på mulige koncertsteder. Der var stemning for at forsøge at bevare den gode relation til Vesterdal, og også opsøge flere kirker, hvor rytmisk musik ønskes. Jule/vinterkoncerter skal ikke udelukkes. Koncertudvalget laver en liste over koncertstederne, og Rune lægger den på hjemmesiden. På sigt vil det være en fordel med et aktivt site, hvor man kan skrive, hvornår stedet er kontaktet og med hvilket resultat. Prisen for en koncert er typisk 5.000 kr, men der kan forhandles, og på f.eks. efterskoler kan man godt gå ned i pris (Vesterdal giver 3.500 kr). Hvis der er et sted/ arrangement, hvor vi rigtig gerne vil synge, var der enighed om, at vi kunne finde på at gøre det gratis. F.eks. i den gamle banegård, hvor musikbiblioteket flytter til. Fedt at kunne få lov at synge til deres åbningsdag og profilere os lidt. Er det måske dér, vi gerne vil holde vores jubilæumskoncert?

Koncertudvalget efterlyste lydfiler på hjemmesiden, så mulige koncertarrangører kan høre os. Rune vil inden længe sørge for, at der kommer til at ligge nogle lydeksempler. Vi har nogle optagelser fra tidligere, som næsten er klar til at lægge ind.

Inden næste bestyrelsesmøde kommer koncertudvalget med en status.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d 15/5 kl 19.30 hos Marcus (hvis Ann-Sophie kan).