https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. maj 2013 hos Fie. Hele bestyrelsen var til stede. Hurra!

 1. Godkendelse af referat fra seneste mødeGodkendt!
 2. Økonomi
  Vi har lige nu cirka 5.000 kroner på bogen.
  Ud over det, så kommer der 5.000 kroner efter koncerten i Fredens Kirke.
  Derfor er der altså omkring 10.000 kroner på alsobankbogen, når forårssæsonen er omme.
  17:48 har bedt om at få et overslag på, hvor mange timer, vi skal bruge næste år -> Torstein laver et bud på det og sender det til 17:48 – vi begynder efterårssæsonen den 22. august, da vi skal være klar til koncert allerede den 2. september (koncerten er ikke bekræftet endnu, men bliver det forhåbentlig)
  Stine går på barsel – Linda kommer tilbage. Medlemstallet er derfor status quo (med mindre der kommer masser af nye medlemmer)
 3. Koncertudvalg
  Eskil har en snor ude til Musikbiblioteket og vi håber, at vi kan optræde til åbningen den 2. september. Rune rykker koncertudvalget for den liste, som bestyrelse og udvalg aftalte skulle laves på seneste møde
 4. Repertoireudvalg
  Torstein har sendt mail ud om nye medlemmer til udvalget. Rune og Signe har meldt sig allerede. Måske kommer der flere medlemmer.
 5. Festudvalg
  Louise og Marie har meldt sig. Udvalget vil gerne have et medlem eller to mere.
 6. Funding
  Fionia Fond er søgt igen og vi håber på penge. Der kommer svar i begyndelsen af juni. Da Stine går på barsel og Fie ikke ønsker at være med i udvalget længere, skal vi have nedsat et nyt udvalg, hvis udvalget overhovedet skal fortsætte. Vi diskuterer udvalgets berettigelse på næste generalforsamling.
  Udvalget har planer om at søge yderligere to fonde inden sommerferien. Tuborgfondet uddeler også penge denne sæson (der har været tvivl om dette) og det er oplagt at søge penge her. Fie sørger for at få et opdateret tilbud fra 4Sound, da vi selv har indkøbt noget udstyr
 7. Lydfiler
  Vi har en del numre liggende fra sidste års vokalfestival, som vi skal have på hjemmesiden, så koncertudvalg og andre kan sende dem til folk, som gerne vil høre, hvad vi kan.
  Hvis vi en dag svømmer i penge, så kan vi overveje at få lavet nogle rigtige studieoptagelser -> efteråret 2014 er et godt tidspunkt at gøre det på.
 8. Afbudstjek
  Årshjulet siger, at vi skal holde snor i fremmødet og tage fat i det, hvis der er noget, der virker helt skørt. Vi har fået listerne fra Afbuds-Anne og der er ikke noget, der kræver handling.
 9. Logo på hjemmesiden
  Rene (som har lavet logoet) er hjemme, så nu kan vi få fat i originalfilen og så kigger Rune på det, så vores nye flotte logo kan komme på hjemmesiden.
 1. Ordinær generalforsamling
  Vi holder generalforsamling torsdag den 19. september 19.30 – allerede nu ved vi, at der i hvert fald skal findes to nye medlemmer til bestyrelsen, da Marcus og Fie ikke stiller op igen.
 2. Næste møde
  …og sidste møde inden ferien . Torsdag den 13. juni klokken 19.30 i H/F Hedvigslund nummer 8. Vi griller og drikker bajereOpgaver / Hvem gør hvad?
  Torstein – sender timeoverslag til 17:48
  Rune – snakker med repertoireudvalget om en plan. Lægger nyt logo på hjemmesiden Fie – indhenter nyt tilbud fra 4Sound