https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Kørselsbidrag
Man kan søge om kørselsbidrag, når man kører til arrangementer, hvis man har andre med i bilen.

Der gives kun bidrag til arrangementer uden for Odense, og der gives 2 kr. pr. kilometer regnet fra Skibhus 17:48 til arrangementsstedet og tilbage igen – uanset hvor man kører fra.

Man skal selv sørge for at sende en mail med anmodning, udregnet beløb samt kontonummer til kasserer@alsobate.dk

Bestyrelsen, 26.06.2017