https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Bestyrelsesmøde Alsobate

07.04.2016 kl. 18.00 på 17.48

Dagsorden:

 

 1. Nyt pengeinstitut – status (Eddie). Tages op på næste bestyrelsesmøde
  1. Ikke flyttet endnu – muligheder:
   1. Konto knyttes til kasserer som privatperson
   2. Forespurgt bank kan ikke tilbyde bedre vilkår end vi har nu
 2. Bemandingssituationen i koret OK
  1. Henvendelse fra tidligere tenor Per, som dog har fået afslag for nu
 3. Koncerter i foråret – praktisk?
  1. Lørdag d. 09.04.2016: Sys Bjerre
  2. Søndag d. 17.04.2016: Koncert i Simon Peters kirke
   1. Kørselskoordinering – skema sendes rundt i pausen i dag + næste torsdag
   2. Rune kommer og Nikolaj ??
 4. Kommende koncerter/arrangementer
  1. Aften med øvrige kor på 17.48 d. 12.05.2016? 45 min. overvære hinandens øver + fælles pause. Vi melder positivt tilbage
  2. Skolernes aften inden sommerferien? Tirsdag d. 17/5 – Anette laver Doodle
  3. Ringe Fri Efterskole – kan ikke lade sig gøre pt. Evt. næste sæson/skoleår i efteråret 2016 eller forår 2017 (mest oplagt). Vores kontakt undersøger ift. næste sæson; Torstein tager fat i ham inden sommerferien.
  4. Anita afventer svar fra Hans Tausens kirke
  5. Thomas Kingo + Næsby og Paarup takkede nej, men nævnte lørdage kl. 13 i Sognegården som bedste koncerttidspunkt (Anita)
  6. Eddie spørger i Vor Frelsers kirke + Tommerup Efterskole (ikke afvisende for koncert næste skoleår, forår 2017. Eddie vender tilbage inden sommerferien)
  7. Torstein har kontakt til Ansgar kirke (præsten tidligere i Fjeldsted): Forespørgsel sendt til organisten
  8. Andre forslag:
    • Ferritslev Fritidshus: Mulighed for fællessang-aften, hvor koret synger egne numre + synger enstemmigt med på fællessange. Afventer tilbagemelding.
    • Bakkegården i Højby: Evt. samme koncept som ovenfor.
    • Industrien i Årup (spillested/biograf) – Takkede nej
  9. HCA Julemarkedet (Anita)
    • Der er ikke så mange penge i det, men der behøver til gengæld ikke at være fuld bemanding. Omfangsmæssigt er det ca. tre gange et program på 15-20 min. Vi kunne evt. synge to dage med det mandskab, der kunne have tid og lyst.
    • Anita sender Doodle til at veje stemningen – kan evt. kombineres med en julefrokost samme aften.
  10. Anette spørger KIF Fredericia
  11. Anita spørger i Sanderum + Gråbrødre Kloster Kirke
  12. Henrik følger op på Dalum kirke (afventer svar)
  13. Stine følger op på Korup kirke (afventer svar)
 5. Postyr
  1. Status på Doodle: God og vedtaget 🙂
  2. What’s next: Møde i mandags erstattet af mails
  3. Anita: Umiddelbart for små steder ift. økonomi:
   1. Studenterhuset → Indtægt på kr. 6.000,- i overskud ved billetpris på kr. 80,- (max. salg af 110 billetter)
   2. Dexter → Indtægt kr. 7.100,- ved billetpris på 100 kr.
  4. Torstein: Musikudvalgsmøde i Fredens kirke udskudt – afventer tilbagemelding
  5. Andre bud: Vollsmose kirke (Torstein)
 6. Repertoire-udvalgsmøde onsdag d. 13/4 (Signe, Anita, Sofie, Fie, Eskil & Torstein)
  1. Doodle sendt
  2. Genovervej om vi fortsat er et julefrit kor – tages op på næste generalforsamlin
 7. Princip/rene linjer ift. kørselsgodtgørelse til folk, der bor længere væk (Anette)
  1. Hvornår er man berettiget til kørselsgodtgørelse ift. bopæl og koncertsted?
   1. Beslutning: Kørselsgodtgørelse beregnes fra 17:48 uanset bopælsadresse (ens for alle og nemt for kasseren) – skal meldes ud ifm. kommende koncerter.
 8. Weekendtur – tages op på næste bestyrelsesmøde
   1. Efterår 2016 eller forår 2017 (også AAVF i 2017)
   2. Vi kan evt. låne Anettes skole – hun vender tilbage med datoer + evt. pris mv.
 9. PR – hvad kan vi gøre bedre?
  1. Vi vil gerne have taget et fedt fællesbillede, på en anderledes location en torsdag efter d. 17.04.2016. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Torstein i dialog med sin kontakt Jens, der gerne vil tage billeder af os. Nedsættelse af foto-udvalg, vi spørger koret i aften.
  2. Nedsættelse af udvalg/arbejdsgruppe til afvikling af nye fotos. Det kunne ‘bredes ud’ (Sted/stemning, påklædning, fotograf mm) – Anita
  3. Lydfiler på hjemmesiden (Eddie) – er online nu i fuld længde og som video på youtub
 10. Opgavefordeling i bestyrelsen / koret
  1. Bestyrelsen bør brede arbejdet mere ud
  2. Vi har sendt mail ud og spurgt om hvem der vil være med til at:
 • skaffe koncerter
 • beslutte dresscode
 • være webmaster (evt. i samarbejde med Eddie) + sikre overdragelse fra Rune
  1. Tages op igen på næste møde – begrænset respons på udsendt mail
 1.  Stine termin 01.06.2016 – hvordan ift. formandsposten?
  1. Anette indtil september, ønsker dog ikke at fortsætte i bestyrelsen.
  1. Sommerfest – 4. juni. Udvalg: Fie & Louise
  2.  Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 19/5 kl. 18.00 – Stine sørger for mad 
  3. Eventuelt
  1. Vedtægtsændringer + Årshjul skal tages op inden næste generalforsamling