https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. september 2016

Til stede på 17:48: Henrik, Eddie, Torstein, Anita. Afbud fra Stine og Signe (Anette sygemeldt) Referent: Anita   Dagsorden

 1. Bemanding
 2. Optagelsesprøve af 2. sopran – procedure og plan
 3. Koncerter
 4. AAVF?
 5. PR
 6. Dagsorden til generalforsamlingen
 7. Eventuelt og info

 

 1. Janne har barselsorlov til januar, Stine starter igen torsdag d. 22. september. Anette B destager så meget, som hun kan, og synger også med til koncerten med Postyr. Louise har orlov i november.

Mangler vi 1. sopraner? Fremmødet ofte tyndt både til korprøver og koncerter. Vi prøver om en af de aspirerende 2. sopraner kan flekse. Det kunne være dejligt, med én mere til de dybe toner, så vi søger en 2. bas. Eddie laver opslaget på hjemmeside, Anita på Facebook. Vi laver en plan for optagelse, når vi har fået henvendelser.

 1. Henrik mailer en doodle til koret om hvornår 2. sopranerne kan komme til en optagelsesprøve. Der skal også stilles en kvartet.

Optagelsesprøven bliver mandag, tirsdag eller onsdag i uge 43. De åbne korprøver er d. 7. og 13. oktober. Anita kontakter aspiranterne.

 1. Vi har muligvis en  koncert på Ringe fri- og efterskole, Torstein rykker.

Vi har fået tilbudt en koncert på Tommerup Efterskole d. 15., 22, eller 29. marts 2017. Henrik doodler koret, så vi kan give efterskolen en tilbagemelding. Henrik tager kontakt til Dalum igen og Thomas Kingos. Torstein bager på Ansgar kirke. Anita tager kontakt de steder, hun tidligere har kontaktet.   Vi har ikke så mange koncerter her i efteråret, så vi kan tilbyde kirkerne deltagelse i musikgudstjenester eller andet med halvt program for 3000. Anita kontakter kirker. Postyr: billetsalget mm. skal i gang. Vi laver aftale med organist i Fredens om hvordan. Da det er os, der er økonomisk ansvarlige, vil vi gerne selv sørge for billetsalg. Vi vil lave ’early bird’ og ’kor-gruppe’ billetter med nedsat pris. Udvalget arbejder HURTIGT videre, og Torstein kontakter Claus. Vi spørger på generalforsamlingen, om nogen vil være med i arbejdet. Vi overvejede at sætte etableringen af et koncertskabende udvalg på generalforsamlingen. Vi undlader og lader dette arbejde fortsat være koordineret af bestyrelsen. Bestyrelsen kan spørge om hjælp fra koret.

 1. Vi sætter punktet på generalforsamlingen. Økonomisk kan vi ikke sige, om korkassen kan yde tilskud til deltagelse. Pris 1.250 kr. + overnatning og forplejning. Tilmeldingsfrist d. 1. januar. Vi skal afsøge, om koret vil deltage med uvished om støtte.

 

 1. Hjemmesiden bliver ikke opdateret nok, så vi gør den ’evigt aktuel’ med bare en forside, som henviser interesserede til Facebook. Hjemmesidens funktion bliver et internt arbejdsredskab. Eddie ’lukker den ned’ og gør den klar med henvisning mm.
 2. Dagsorden for generalforsamlingen udsendt i dag af Eddie

 

 1. Anette vil gerne betale kontingent, hvad skal beløbet være?. Vi fastsætter det til halvdelen – og takker!

Torstein samarbejder med Line og Kor72 om indholdet ved Kor72-stævnet d. 3. – 4. marts her i Odense, så indstuderingen bliver så let som muligt – evt. lydfiler og noget kendt fra Postyr-koncerten.