https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Bestyrelsesmøde Alsobate
19.05.2016 kl. 18.00 på 17.48

Suppleant Signe er med i stedet for Anette og Eddie

Dagsorden:

1. Vedtægtsændringer + Årshjul (skal tages op inden næste generalforsamling)
a. Henrik tjekker op på eksisterende vedtægter ift. tegningsret. Sender specifikt ændringsforslag til Stine – evt. andre forslag sendes til hele bestyrelsen.
– Henrik: Indstilling til vedtægtsændring af vedtægternes pkt. 10, så der indføres et nyt underpkt. 1 som lyder: ”Kassereren og formanden tegner foreningen i økonomiske forhold – herunder ved administration af foreningens konti”
1.a.ii. Ændringsforslag til vedtægterne: Barsels- og sygeorlov er gratis
1.a.iii. Inkluderer ”sygdom” sygdom i nærmeste familie?
– Henrik: Der står blot at orlov kan gives til barsel og sygdom, og dermed ikke specifikt, at det skal være egen sygdom og i alle fald skal man søge bestyrelsen, så umiddelbart ikke behov for at ændre vedtægter her.
b. Årshjul: Internt arbejdsredskab → Anita læser igennem og kommer med et bud på opdateringer, så det er mere brugbart

2. Kassebeholdning: kr. 16.000,-
a. Der henstilles til at studerende betaler kr. 100,-  ved næste kontingent – uændret for øvrige medlemmer

3. Plan for opstart/undervisningstimer i efteråret:
a. Opstart efter sommerferien: Afhænger af Morten Kjærs svar, jf. 6.a.i.

4. Bemandingssituationen i koret – OK

5. Evaluering af Kolding koncert/afvikling – Dårlig stemning grundet tidspres på dagen, manglende gennemsyngning, nørderi, manglende pause mv.
a. Forslag (vedtaget): Nedsættelse af udvalg til afvikling af koncerter (skabe struktur til forprøverne; lydanlæg, opstilling af podier mv.). Dette tages op inden hver kommende koncert, og bestyrelsen er tovholdere på at opgaven bliver besat fra gang til gang
b. Torstein vil bestræbe sig på gennemsyngning inden hver koncert fremadrettet

6. Kommende koncerter/arrangementer:

a. Workshop med Morten Kjær/specielt arrangement:
6.a.i. Anita foreslår ham 18. og 25. august 2016
6.a.ii. Økonomi – afventer hans udspil

b. Workshop med Line Groth d. 18. september
6.b.i. Status på Doodle: 19 sangere (evt. 22) kan søndag d. 18.09.2016
6.b.ii. Torstein sender mail til koret med opsamling (datoer, arrangementer mv.)
c. Sys Bjerre d. 06.08.2016 på Amfiscenen
6.c.i. Sys-koret øver d. 9/6 og 3/8
6.c.ii. Torstein forespørger betaling for dette arrangement – ellers skrives dette på timeregnskabet i august

d. Julekoncert med Postyr d. 19.12.2016

e. Ringe Fri Efterskole – kan ikke lade sig gøre pt. Evt. næste sæson/skoleår i efteråret 2016 eller forår 2017 (mest oplagt). Vores kontakt undersøger ift. næste sæson; Torstein tager fat i ham inden sommerferien

7. Repertoire-udvalgsmøde onsdag d. 13/4 (Signe, Anita, Sofie, Fie, Eskil & Torstein)
a. Doodle sendt og evalueret
b. Genovervej om vi fortsat er et julefrit kor – tages op på næste generalforsamling
c. Repertoiret afklares endeligt i løbet af efteråret 2016

8. Weekendtur – Efterår 2016 eller forår 2017 (også AAVF i 2017)
a. Turen erstattes af en korøvedag inkl. fest i november + AAVF 2017

9. PR – hvad kan vi gøre bedre?
a. Foto torsdag s. 26/5 – Ansvarlig: Sofie

10. Stine termin 01.06.2016
a. Anita  har meldt sig som midlertidig formand frem til generalforsamling, når Stine går på barsel

11. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 15.09.2016 på 17.48 kl. 18.00
a. Generalforsamling d. 29.09.2016 (info til koret herom i Torsteins opsamlingsmail)