Bestyrelse: Lotte (formand), Lene, Bjarne, Thomas – bestyrelse@alsobate.dk

Kasserer: Bjarne – kasserer@alsobate.dk

Bestyrelses-suppleanter: Henrik og Louise

Revisorer: Finn og Allan

Repertoire: Louise, Bjarne, Ane, Thomas, Lisbet og Torstein (dirigient) – repertoire@alsobate.dk

Facebook-redaktør: Stine

Nodearkivarer: Anne R. , Anne F.  Dorthe printer.

Web-ansvarlige: Lisbet – web@alsobate.dk

Web-administrator: Lisbet – webadmin@alsobate.dk

PR og Bookingudvalg: Henrik og Vickie – booking@alsobate.dk

Outfit-udvalg: Stine og Malena – outfit@alsobate.dk

Nøgleansvarlig: Lars Henrik

Afbudsmester: Christina, mobil 2859 2982