1. Diskussion af støttemulighedsforslag fra Marie: http://www.sparbank.dk/10tilforskel
 2. Opfølgning på arbejdet i diverse udvalg
  • Booking
  • Repertoire
  • Albani-ansøgning
  • Outfit
 3. Plan for Sing a Day Away-dagen d. 20/11
 4. Diverse datoer
  • Julefrokost
  • Lydmand
  • Skolernes juleaften
  • Sæsonstart
  • Vesterdal
 5. Manglende dokumenter på den lukkede
 6. Flytning af webhotel
 7. Flytning af hjemmeside til et CMS
 8. Grønspættebog for bestyrelsen

  • Vision for både bestyrelse og Alsobate
  • Opgaver
  • Deadlines
  • Ansvarsområder
  • “Drejebog” for fondsansøgninger
  • Standard-brevpapir
  • Standardiseret mail-udseende
 9. Bankskifte
 10. Tenorer…
  • Tenoraften
  • Hvervekoncerter
  • Pressemeddelelse
 11. Band-backing
 12. Gennemgang af vedtægterne, som aftalt på generalforsamlingen
 13. Næste møde

Ad 1
Lyder spændende, men vi venter til vi har et konkret projekt, ligesom de andre ansøgninger, vi har diskuteret. Vi foreslår, at der indsamles ideer og laves liste over fonde og puljer, der kan søges, når vi har konkrete projekter.

Ad 2
Booking: Status er, at der ikke er rigtig er sket noget endnu, men vi opfordrer på det kraftigste til, at man snart kommmer i gang. Husk, at det er alles pligt at komme med forslag til arrangementer!
Repertoire: Har lavet en bruttoliste, som gennemgås i repertoireudvalget på møde torsdag d. 27/10. Bestyrelsen giver mandat til at repertoireudvalget bestemmer repertoiret. Dette præsenteres d. 3/11.
Ansøgning til Albani: Er sendt afsted. De har bekræftet modtagelse og holder møde i november. Vi venter med spænding!
Outfit: Vi beder om status på torsdag
Ad 3
Vi mødes kl. 10. Line kommer kl. 11. Arbejder til kl. 17. Syng giver de fem timer, vi betaler selv resten. Vi tager nogle numre, som vi kender rigtig godt og får pustet nyt liv i. Torsteins foreslår fx, at A Matter of Time får en chance igen, især med fokus på at få solisten “ud over scenekanten”. Derudover nogle numre, som vi kun kender skabelonen til, og som Line kan sætte sit præg på fra starten af. Torstein aftaler endeligt med Line, når repertoireudvalget har fået fastlagt repertoiret. Vi andre får selvfølgelig også besked om numrene i god tid.
Ad 4
Julefrokost: Doodle med mulige datoer laves af Fie
Lydmand: Torstein ringer onsdag d. 26/10 og prøver at hive nogle mulige datoer ud af Jesper Findshøj. Torstein har andre kontakter, hvis Jesper ikke kan snart. Vi diskuterede om lydting skulle holdes inden Line eller først til januar, når vi ved hvad vi har fået støtte til. Ingen endegyldig konklusion.
Skolernes juleaften: 15/12. Vi giver et par numre.
Sæsonstart: 12/1 2012
Vesterdal: 25/4 2012
Ad 5
Mangler: Regnskab, budget, lister over udvalgsmedlemmer, diverse standardskrivelser (fondsansøgninger etc.), tidligere ansøgninger
Ad 6
Vi bliver hos Cliche.dk indtil videre.
Ad 7
Anne R. og Rune får gang i arbejdet, og fremlægger forslag til bestyrelsen i starten af december.
Ad 8
Deadlines og opgaver: Torstein og Fie laver et årshjul. Anette laver oplæg til vision for bestyrelsen. Rune laver oplæg til vision for Alsobate. Alle oplæg diskuteres i bestyrelsen senest d. 17/11 2011. Øvrige punkter venter til næste gang.
Ad 9
Anette kontakter AL vedr. gebyrer og undersøger hvordan vi har betalt diverse ting indtil nu. Sidstnævnte fordi vi har fået et tilbud (via Marie) fra Sparekassen Faaborg, der er gratis hvis vi ikke betaler med girokort. Der er også andre muligheder, som kan undersøges, fx Middelfart Sparekasse, som også giver støtte til diverse ting. Fremlægger resultat torsdag d. 27/10 2011.
Ad 10
Vi får taget nogle billeder af det syngende kor til pressemeddelelser. Rune tager kamera med til førstkommende korprøve. Eddie har fremsendt forslag om udarbejdelse af en artikel, som kan sendes til diverse ugeaviser, og foreslår selv at lave et udkast. Vi tager imod med kyshånd. Vi sender det til Ugeavisen, som desuden har en syndflod af lokalaviser, samt til Fyns Stiftstidende. Rune sender mail til Eddie og hiver en deadline ud af ham. Anne R. har foreslået en tenoraften, hvor folk kan møde op og se/prøve os. Bestyrelsen synes det er en god ide. Vi kan annoncere den i artiklen om koret, som kommer i Ugeavisen eller et af dens tillæg. Anne R. har også foreslået, at vi holder nogle hvervekoncerter, fx ved at stille op til arrangementer som Kulturnatten. Vi beder koret om at bidrage med ideer.
Ad 11
Gemmes til næste gang
Ad 12
Gemmes til næste gang
Ad 13
Næste møde d. 23/11 2011
Foreløbig dagsorden: Pkt. 11 og 12. Gennemgang af ideer om hvervekoncerter. Resterende underpunkter fra punkt om Grønspættebogen. Status mht. SYNG-medlemskab.