Dagsorden
  1. Årshjulet
    1. Er det klar til udsendelse?
  2. Medlemssituationen
    1. Eddies forslag til pressemeddelelse
    2. Mads og Mai – er det ok med deres forslag?
    3. Tenorer på bedding
    4. Alt-situationen
  3. Økonomi
  4. Kommende arrangementer
    1. Privat bryllups-arrangement (4/8 2012)
    2. Open by Night, Skibhus-kvarteret (31/8 2012 – se http://bit.ly/LyrEL9)
    3. Kulturnatten (7/9 2012 – se http://bit.ly/NIm8dE)
    4. “Spil dansk-dagen” (27/10 2012)
    5. Julekoncert (9/12 2012)
    6. “Syng med en kendt” – skal vi gøre noget ved det?
  5. Udvalg
    1. Koncertudvalg
    2. Repertoire
    3. Hjemmeside
    4. Fonds-ansøgninger
    5. Outfit
  6. Generalforsamling
    1. Dato
    2. Hvem genopstiller?
  7. Logokonkurrence
    1. Deadline
    2. Nyt navn?
  8. Opstart efter sommerferie
Ad 1 (Årshjulet)
Fie har lavet rettelser som aftalt ved sidste møde. Vi lægger teksten ud som artikel på hjemmesiden, så bestyrelsen kan rette direkte. Rune lægger den op.
Ad 2 (Medlemssituationen)
1. Eddie har skrevet en god tekst, men vi mener, den skal vinkles for at der er en chance for at det bliver bragt i aviser. Bestyrelsen tager det op efter sommerferien.
2. Mads og Mai vil gerne starte igen, men kun hvis det er ok at de skiftes til at møde for sent. Bestyrelsen synes, at det er ok, ud fra, at det formodentlig er over et begrænset tidsrum. Vi glæder os til at få dem tilbage!
3. Fie kender en, som skulle synge godt, og som måske kunne overtales. Efter Vokalfestivalen var der én fra VOW, som nævnte, at hun kender en tenor, som ville passe perfekt til os. Hun kontakter ham og så henvender han sig forhåbentlig snart. Yderligere vil Markus tage kontakt til den tenor, han og Katrine kender.
4. Det blev diskuteret om vi skal tage en ekstra 1. alt ind, på baggrund af den voldsomt store fertilitet i altgruppen. Vi prøver at finde en ny, som kan synge både 1. alt og 2. sopran. Torstein kontakter de, der tidligere har kontaktet os. Markus kender også to potentielle emner.
Ad 3 (Økonomi)
Vi har kr. 3600 på kontoen. Vi skylder Torstein 9 timer for foråret p.gr.a. de ekstra øveaftener i forbindelse med Vokalfestivalen. Torstein formidler til 1748 hvor mange timer, der er brug for i efteråret. Med de koncerter, der ser ud til at blive til noget vil det formodentlig ikke ændre væsentligt på kontingentet.
Ad 4 (Kommende arrangementer)
1. Torstein har haft kontakt med forespørgeren, men der er endnu ikke en aftale. Vores pris bliver kr. 3000. Torstein overvejer repertoire til sessionen.
2. + 3. Vi optræder ikke i år. I stedet prøver vi at skaffe en ekstra julekoncert, så vi kan bruge repertoiret til d. 9/12 mere end én gang. En torsdag aften ville være perfekt! Torstein ringer til organisten i Fredens Kirke og tilbyder os for kr. 5000-ish.
4. Måske vi bare skal lave vores eget arrangement. Torstein vender konceptet med Kenneth fra MediUS.
5. Vi laver en Doodle for at se hvor mange der kan. Konceptet er en musikgudstjeneste, som starter kl. 14. Vi skal optræde med en 4-5 numre i kirken. Der er efterfølgende kaffe i sognehuset, hvor vi yderligere har mulighed for at optræde med de mere ikke-verdslige sange. Rune laver en Doodle!
6. Fie tager fat i en koncertarrangør, som hun kender. Vi går efter at synge med TV•2 eller Tina Dickow, eller hvem koncertarrangøren nu kan foreslå.
Ad 5 (Udvalg)
1. Koncertudvalget bedes melde tilbage mht. det første møde. Bestyrelsen forventer, at det første møde er afholdt senest 1/9 2012.
2. Torstein arrangerer møde.
 
Ad 6 (Generalforsamling)
1. Generalforsamlingen afholdes d. 13/9 2012.
2. Hele den nuværende bestyrelse genopstiller.
 
 
Ad 7 (Logokonkurrence)
1. Deadline for logokonkurrencen sættes til d. 6/9 2012. Vi håber, der kommer nogle gode forslag ind 🙂
2. Det er blevet foreslået, at vi skifter navn! Vi sætter et punkt desangående på dagsordenen for generalforsamlingen.
Ad 8 (Opstart efter sommerferie)
Vi starter op efter sommerferien torsdag d. 30/8