Dagsorden

 1. Medlemssituationen
  1. Optagelse af nye medlemmer
 2. Økonomi
 3. Kommende arrangementer
  1. Bryllup, 17/11
  2. Frieri 25/9 – kan/vi vil vi nå det?
  3. Kordag med Niels N. d. 30/9
  4. Samarbejde med MediUS, Spil Dansk-dag d. 25/10
  5. Adventskoncert
 4. Udvalg
  1. Koncertudvalg
   1. Vesterdal – hvornår?
   2. Skal vi prøve at få en julekoncert mere?
  2. Repertoire
  3. Hjemmeside
   1. “Privat” kalender med vigtige datoer for koret
   2. Oplæring af hjemmesideforfattere
   3. Rettelse af link fra 1748s hjemmeside
  4. Fonds-ansøgninger
  5. Outfit
 5. Generalforsamling
  1. Dato
  2. Gennemgang af dagsorden
   1. Visionen – hvordan skal vi fremlægge den?
   2. Ændringsforslagene til vedtægterne – hvordan skal vi fremlægge dem?
Ad 1 (Medlemssituationen)

Det rene luksus: 7 alter, 3 tenorer har søgt optagelse. Alle har modtaget “standard-beskrivelsen” af proceduren. Første tenor starter allerede d. 23/8. Den næste d. 30/8. Den sidste kommer først d. 13/9. Vi håber, at de første tenorer kan optages allerede d. 6/9, hvor vi stopper lidt før for at køre optagelsesprøve. Pigerne starter d. 6/9. Vi regner med at bruge en hel aften på alt-optagelse mandag d. 17/9 hvis det passer med alle ansøgerne og med de kormedlemmer, der skal indgå i kvintetten til prøven.

Ad 2 (Økonomi)

Det ser rimeligt ud med pengene lige nu. Vi har lige nu kr. 6500 i “likvider” (bankkonto + kontant). Vi skylder Torstein 6 timer for brylluppet d. 4/8. Disse bliver “betalt” på forårets kontingent. Vi siger tak til Torstein for fleksibiliteten!

Vi skal lige have fulgt op på kørsel i foråret. Anette sender mail med opfordring til de, der har kørt, om at melde tilbage hvis de ønsker kørselspenge.

Vores kontrakt med 1748 lyder på kr. 18700. Vi er 18 “voksne” og 2 “børn”, hvis vi fraregner de, der går på barsel i efteråret. Kontingentet bliver på kr. 750 for almindelige medlemmer og kr. 600 for studerende. Dette giver indtægt på kr. 14700. I forhold til kontingentet giver det en manko på kr. 4000, som tages fra korkassen. Med koncerterne (mindst kr. 8000) og nye medlemmer ser det fornuftigt ud. De gravide betaler 150 pr. måned indtil de går på orlov.

Vi budgetterer med yderligere en kirkekoncert samt to efterskoler, samlet kr. 21000.

Anette sender regnskab til Eddie Revisor senest 1/9.

Ad 3 (Kommende arrangementer)

Repertoireudvalget mødes mandag d. 27/8 og påbegynder planlægning af koncerternes indhold.

3.A. Vi synger 4-5 numre til brylluppet.

3.B. Det er lidt uklart hvad der sker med frieriet, da ungersvenden ikke er så god til at melde tilbage. Derudover har vi så meget andet at se til, at vi måske er nødt til at sige nej.

3.C. Torstein tænker over hvad dagen skal bruges til.

3.D. Kenneth fra MediUS har kontaktet Korinth Kulturhus mht. afholdelse af koncert. Lader til at være muligt. Torstein snakker videre med ham i løbet af ugen, også mht. hvilke numre vi laver sammen. MediUS kommer til Odense d. 11/10 og vi tager til Ringe d. 23/10 (en tirsdag).

Ad 4 (Udvalg)

4.A. Ser ud til, at der er kommet godt gang i det. Vesterdal skal arrangeres allerede nu for at være sikker på stjernesalen. Udvalget har spurgt om der skal arbejdes på at få en ekstra julekoncert. Bestyrelsen kan kun sige: by all means – også gerne julen 2013! Der bør også arbejdes på at få flere efterskoler i hus. Torstein har kontakt til to mulige.

4.B. Starter op på mandag. Har et stort stykke arbejde foran sig med alle de forskelligartede engagementer vi har. Det giver en del bindinger 🙂

4.C. “Privat kalender” startes. Rune arrangerer oplæring af forfattere og redaktører. Linket til vores hjemmeside fra 1748s hjemmeside peger på vores gamle side. Torstein får kontoret til at rette det så hurtigt som muligt.

4.D. Vi vil gerne have et par basmikrofoner mere, men vi har formodentlig råd til at købe dem selv, så det haster ikke så meget med penge til lige præcis det. Derimod kan vi godt bruge et par højttalere og nogle solistmikrofoner. Udvalget bør derfor komme i gang med at lave ansøgninger.

4.5. Ingen bemærkninger. Det fungerer fint som det kører nu med tøjvalg.

Ad 5 (Generalforsamling)

5.A. Torstein har foreslået, at vi udskyder til efter kordag med Niels og optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen er enig, og vi udskyder derfor til d. 4/10.

5.B.i. Det er vigtigt, at det pointeres, at det er et forslag, samt at det gøres klart, at en vision ikke er noget, man når hurtigt – hvis nogensinde.

5.B.ii. Rune laver en udgave af vedtægterne hvor rettelserne er lavet, så det er muligt at sammeligne de to versioner direkte.