https://www.facebook.com/Alsobate-1569884829900901

Referat fra bestyrelsesmøde  onsdag d. 27.01.2016 kl. 19.30 hos Anita

Dagsorden:

1. Konstituering
a. Overdragelse af kasserer-posten – status? OK
b. Overvejer nyt pengeinstitut. Eddie undersøger ”markedet”

 

2. Bemandingssituationen i koret
a. Vi søger ny 2. sopran – Optagelsesprøve i gang. Endelig beslutning 28.01.2016.
i. Det er besluttet at tage to 2. sopraner ind, hvis niveauet er tilstrækkeligt kvalificeret
ii. Få status fra Katrine (Stine)

 

3. Evaluering af koncerter i efteråret (Fjeldsted og Fredens kirke)
a. Betaling OK fra begge kirker
b. Kørepenge – det er besluttet at øge kørepengetaksten fra kr. 1,- til kr. 2,- pr. kørt kilometer under forudsætning af at man har flere med i bilen
c. Dresscode + følg op på Sys-arrangementet, se punkt 10

 

4. Koncerter i foråret
a. 9/4 med Sys Bjerre – Torstein følger op på detaljer
b. 17/4 i Simon Peters kirke (møde 12.30 – koncert 14.30)
i. Vi er i kirkebladet – Anette og Eddie er på PR
ii. Anita lægger det på Facebook som begivenhed
c. Øvedag søndag d. 03.04.2016 – Anette sender infomail

 

5. Kommende koncerter – hvor og hvornår skal vi prøve at få koncerter efter d. 17/4?
a. Ringe Fri Efterskole – kan ikke lade sig gøre pt. Evt. næste sæson/skoleår i efteråret 2016 eller forår 2017 (mest oplagt)
b. Meget gerne en koncert mere inden sommerferien (maj 2016)
i. Anita afventer svar fra Hans Tausens kirke (evt. med twist af fællesang) + spørger i Næsby kirke + Gråbrødre Kloster Kirke
ii. Stine spørger i Korup/Paarup
iii. Eddie spørger i Vor Frelsers kirke  + Afventer svar fra Tommerup Efterskole
iv. Henrik spørger i Dalum kirke
v. Andre forslag: Bakkegården i Højby, Ferritslev Fritidshus, Industrien i Årup (spillested/biograf)

 

6. Repertoireudvalgsmøde sættes op en torsdag i nærmeste fremtid (Signe, Anita, Eddie, Anette)
a. Genovervej om vi fortsat er et julefrit kor – tages op på næste generalforsamling

 

7. Alsobate på Facebook, jf. mail fra Anne Rud d. 6/11 – se punkt 10

 

8. Survey – kort gennemgang af resultat. Hvad skal vi arbejde videre med? (Stine medbringer survey)
a. Generel opbakning til weekendtur – evt. AAVF 2017 (ulige år) + egen tur i lige år?
i. Hvis AAVF, så uden konkurrence og ikke for meget tid på opstilling
ii. Overvej om turen skal ligge i efterår 2016 eller forår 2017
iii. Skal vi synge for andre eller for os selv / øve-weekend?
iv. Vi kan evt. låne Anettes skole – hun vender tilbage med datoer, evt. pris mv. Dette nævnes i mail, jf. punkt 10

 

9. PR – hvad kan vi gøre bedre?
a. Vi vil gerne have taget et fedt fællesbillede, på en anderledes location efter d. 17.04.2016. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Torstein spørger sin kontakt Jens.
b. Lydfiler på hjemmesiden (Eddie)

 

10. Opgavefordeling i bestyrelsen / koret
a. Bestyrelsen bør brede arbejdet mere ud
b. Vi sender mail ud og spørger om hvem der vil være med til at…
• skaffe koncerter
• beslutte dresscode
• være webmaster (evt. i samarbejde med Eddie) + sikre overdragelse fra Rune
Anette forfatter mail og clearer med bestyrelsen inden endelig udsendelse

11. Webmaster
a. Anne Rud har trukket sig – se punkt 10

12. Næste bestyrelsesmøde – hvor og hvornår?
a. Tirsdag d. 15.03.2016 kl. 19.00 ved Torstein

13. Eventuelt
a. Vedtægtsændringer + årshjul skal tages op inden næste generalforsamling